TARIEVEN

ACTIE 3 LESSEN VOOR €90

Losse Personal Training

(1x 60 min.) persoonlijke begeleiding

Training op maat

Prijs inclusief BTW.

€55

10x Personal Training

(10x 60 min.) persoonlijke begeleiding

Training op maat

Voedingsbegeleiding

Prijs inclusief BTW.

€500

PHP Meting

(1x meting) persoonlijke begeleiding

Voedingsbegeleiding

Supplementenbegeleiding

Trainingsbegeleiding

Prijs inclusief BTW.

€50

Losse Personal Training + PHP Meting

(1x 60 min.) persoonlijke begeleiding

(1x meting) persoonlijke begeleiding

Training op maat

Voedingsbegeleiding

Supplementenbegeleiding

Prijs inclusief BTW.

€95

Cadeaubon

Cadeaukaart met eigen gewenste bedrag

Prijs inclusief BTW.

Vanaf €50  

Wilt u weten wat een meting precies inhoud? Klik dan hier
Omega 3 visolie

Liquid fish oil orange or lemon 250ml.

Prijs inclusief BTW.

€20,95

Omega 3 visolie

Liquid fish oil orange or lemon 500ml. (2 stuks.)

Prijs inclusief BTW.

€41,95

Multivitaminen

Vitamines & minerals 90 caps.

Prijs inclusief BTW.

€26,95

Fundazymes

Betaine HCL & Digezyme 180 vcaps.

Prijs inclusief BTW.

€29,95

Creatine

Creatine monohydrate 500 gram.

Prijs inclusief BTW.

€24,95

I Bcaa's 

Amino acids 300 gram.

Prijs inclusief BTW.

€39,95

TS support V.1

Nuira puama & tribulus 90 caps.

Prijs inclusief BTW.

€24,95

GH support V.2

Cdp choline & l-arginine 90 caps.

Prijs inclusief BTW.

€39,95

Whey protein isolate

Pure protein 1000 gram.

Prijs inclusief BTW.

€39,95

Matcha tea 

Green tea from Japan 30 gram.

Prijs inclusief BTW.

€19,95

De supplementen kunnen besteld worden via contact, ophalen en verzending is mogelijk.


ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: De overeenkomst

1. U hebt een Overeenkomst Personal Training afgesloten RR Physical (Performance Coaching). De aard van deze overeenkomst is dat u door Rick Romeijn wordt bijgestaan voor het geven van trainingsadviezen, het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiden van dit programma. Op de Overeenkomst Personal Training zijn de Algemene voorwaarden van RR Physical (Performance Coaching) van toepassing. De afgesloten Sessie overeenkomst is niet overdraagbaar of toewijsbaar aan anderen.

2. Rick Romeijn Personal Training is de handelsnaam van RR Physical (Performance Coaching), Personal Trainer, statutair gevestigd Ambachtsweg 24, 1851 MW Heiloo. RR Physical (Performance Coaching) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73831360. Btw-identificatienummer 184836098B01.

Artikel 2: Duur en beëindiging

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand.

2. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst Personal Training is mogelijk indien:

- U een ander woonadres krijgt en het - als gevolg van de toegenomen reistijd - voor u niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden de overeengekomen Personal Training-sessies te volgen;

- Het voor u als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om verdere Personal Training-sessies te volgen.

Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het geld van resterende sessies wordt in dit geval terugbetaald.

3. RR Physical (Performance Coaching) heeft het recht om het trainingsprogramma op elk ogenblik te beëindigen als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt. Het geld van de resterende sessies wordt in dit geval terugbetaald onder aftrek van de RR Physical (Performance Coaching) aantoonbaar geleden schade.

Artikel 5: Betaling

1. De Personal Training sessies dienen per vooruitbetaling te worden voldaan, uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Facturen worden digitaal verstuurd.

2. Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. U wordt hier door RR Physical (Performance Coaching) schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

3. Indien u zich niet aan uw betalingsverplichting voldoet, is RR Physical (Performance Coaching) bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 6: Verplichtingen van de klant

1. U dient elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning te melden bij RR Physical (Performance Coaching). RR Physical (Performance Coaching) verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan, en zal hieromtrent geen enkele mededeling aan derden doen.

2. U dient niet onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als doping geduide middelen te zijn tijdens de Personal Training-sessies.

3. U dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, (bankrekeningnummer) en telefoonnummer zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan RR Physical (Performance Coaching) door te geven.

Artikel 7: Annuleringen of te laat komen

1.Personal Training-sessies kunnen tot uiterlijk 24 uur van te voren worden geannuleerd. Annuleringen worden door u persoonlijk gemeld bij RR Physical (Performance Coaching). Voor gemiste afspraken ontvangt u geen terugbetaling. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Personal Training-sessies bij te wonen zoals ze zijn gepland.

2. Personal Training-sessies beginnen en eindigen op het geplande tijdstip. Indien de sessie buiten de schuld van RR Physical (Performance Coaching) om later start dan gepland, is dat geen reden om de duur van de sessie uit te breiden buiten de geplande tijd.

3. Indien RR Physical (Performance Coaching) door welke omstandigheden dan ook de dienstverlening niet kan uitvoeren, schuiven de activiteiten in principe een week op. In overleg met opdrachtgever kan een andere datum worden vastgesteld.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1. Deelname aan personal training geschiedt geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. RR Physical (Performance Coaching) is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die u mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een personal training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. U dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Tevens dient u een zorgverzekering te hebben.

2. RR Physical (Performance Coaching) is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook. RR Physical (Performance Coaching) is niet aansprakelijk voor de door u geleden schade. Tevens is RR Physical (Performance Coaching) niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan de lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid.